Informacje o firmie
Klienci - Polityka prywatności

"ATECO Kancelaria Majątkowa" powstała w 1993 roku i jest zarejestrowana pod numerem 5408/1993 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Siedlce.
Właścicielem firmy jest Roman Wiktor Osypiuk.


Działamy w następujących dziedzinach:

 • wycena nieruchomości i innych składników mienia
  (Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 981)
 • wycena maszyn i urządzeń
  (Rzeczoznawcy Dyplomowani SIMP, nr certyfikatu 694,697)
 • wycena szkód i odszkodowań majątkowych
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  (Uprawnienia nr 29/AES/2009)
 • kosztorysowanie
 • badania i analizy rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych

Zajmujemy się wycenami majątkowymi od początku lat 90-tych


Gwarancja wiarygodności firmy to:

 • przynależność do organizacji zawodowych:
  Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,
  Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich
 • licencje i uprawnienia zawodowe
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Nasi klienci to:


Banki i przedsiębiorstwa

Osoby fizyczne

Sądy

Komornicy Sądowi

Jednostki administracji rządowej i samorządowej


Referencje przedstawiamy na życzenie potencjalnych klientów.


POLITYKA PRYWATNOŚCI:


 1. Produkty naszej firmy w szczególności programy komputerowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, a także opracowania własne takie jak wzory umów, formularze są publikacjami autorskimi chronionymi prawem autorskim. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie bez zgody autora jest łamaniem prawa polskiego,

 2. Zawarte w całym serwisie internetowym materiały nie mogą być wykorzystywane w innych publikacjach i na innych stronach www.
  Są to publikacje autorskie chronione prawem autorskim. Ich używanie jest łamaniem prawa polskiego,

 3. Dane osobowe klientów firmy i użytkowników tego serwisu są odpowiednio zabezpieczone i chronione; istnieje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Nikomu z zewnątrz nie udostępniamy danych osobowych i adresów e-mail swoich klientów i użytkowników.

Zgłoś swoją ofertę
lub napisz, czego poszukujesz:Logo Ateco